Jdi na obsah Jdi na menu
 


2010 Rok mezinárodní biodiverzity

12. 8. 2010

 Dobrý den, vítejte na naších webových stránkách MŽP - Infolist k biodiverzitě

Pro konkretizaci a přiblížení tématu ochrany biologické rozmanitosti a cílů Roku biodiverzity byl pro každý měsíc vybrán jeden živočišný a rostlinný druh, vázaný na určitý biotop. Pro měsíc leden to byl rys ostrovid a hříb královký - vázaný na les, měsíc únor - rašeliníky, střevlík Ménétriesův - vázaný na rašeliniště , měsíc březen - rak říční, losos - vázaný na vodní toky, měsíc duben - rorýs obecný, lípa malolistá a velkolistá, vázaný na lidská sídliště - měsíc květěn - užovka stromová a oskeruše, vázaný na sady a zahrady, měsíc červen - koukol polní, skřivan polní- zemědělská krajina - měsíc červenec - kavýl Ivanův, sysel obecný - stepi, přirozená bezlesí, měsíc srpen - modrásek očkovaný, vstavač trojzubý -  jeskyně a skály,  září - netopýr pestrý, kruhatka Matthioliho, měsíc říjen - mravenec lužní, jilm vaz - lužní lesy, měsíc listopad - potápká černokrká, puchýřká útlá - rybníky, měsíc prosinec, datlík tříprstý, hořec tolitovitý - hory

www.mzp.cz/cz/infolist_1     infolist 2    infolist 3  infolist 4   infolist 5  infolist 6  infolist 7 

infolist 8  infolist 9  infolist 10  infolist11  infolist 12

Spot k Mezinárodnímu roku biodiverzity

ObrazekObrazekObrazek

 Valné shromáždění OSN, na podporu zachovávání a péči o lesy, určilo rok 2011 Mezinárodním rokem lesů.