Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Český svaz ochránců přírody Opava 

Česká společnost ornitologická

 

        

Vítejte v Ekocentru Vikštejn!

 

 

 

 

  

 Území je významným krajinným celkem s řadou původních fenomenů doplněmé zajímyvými kulturními a technickými památkami. Navíc má vysoký rekreačně-estetický, ale taky kulturně-vědecký potenciál. Proto bylo právem vyhlášeno přírodním parkem dne 1.9.1994. Vyhlášení PPM předcházelo zřízení oblasti klidu"Údolí Moravice - 29.6.1982 a oblasti klidu "Údolí Raduňky" - 13.10.1987.   

   Kanoňovité údolí řeky Moravice s jedinečnými meandry představuje význačný geomorfologický fenomén, jehož vznik klademe do oligocénu. Řeka Moravice protéká centrálně ze západu na severovýchod přírodního parku, kde západně od Hradce nad Moravicí opouští zájmový obvod. Tato část území s přílehlýmo údolíčky je převážně zalesněna. Oblast je lokálně, předvším podél vodoteče Moravice, rekreačně využívána. Uvnitř území se nachází narodní přírodní rezervace Kaluža, přírodní rezervace Valach a přírodní rezervace Nové Těchanovice. V přírodním parku je zahrnut zámek Hradec nad Moravicí, včetně zámeckého parku, zámek Raduň, zřícenina hradu Vikštejna a bývalé zámky Dubová a Melč. V Jánských Koupelích byly dva léčivé prameny kyselky, dnes bez využití. Z technických památek zaujmou staré těžby krytinové břidlice, která se zde těžila již od středověku (dnes ještě činným dolem ve Lhotce u Vítkova), ojedinělé technické dílo vodního náhonu pro papírny v Žimrovicích a jiné.

   Hluboké údolí řeky Moravice má své specifické mikroklima i mezoklima, jehož průvodním jevem je inverze ovlivňující druhovou diverzitu genofondu. ¨Důsledkem je pak sestup horských bučin na svazích až k údolnímu dnu od Zálužného po Hradec nad Moravicí, kde jsou ještě zachovány zbytky dubohabrových hájů. Výsledkem migrace horskýcj prvků do nižších poloh je v klimaticky příznivějších ekotopech výskyt různorodé květeny např. růže alpská, mléčivec alpský, kýchavice zelenokvětá, žluťucha orlíkolistá.

    Přírodní park Moravice je největším chráněným územím na Opavsku. Celková plocha přírodního parku činí 14.250 ha.

 

 Obrazek

Obrazek

 

 Vítkov Podhradí - Annino údolí

  Ptáci Annina údolí a okolí

 Brhlík lesní, budníček lesní, budníček větší, cvrčilka říční, cvrčilka zelená, čáp černý, červenka obecná, čížek lesní, datel černý. dlask tlustozobý, drozd brávník, drozd zpěvný, holub doupňák, holub hřivnáč, hýl obecný, jestřáb lesní, kachna divoká, kalous ušatý, káně lesní, konipas bílý, konipas horský, konopka obecná, kos černý, králíček obecný, králíček ohnivý, krkavec velký, křivka obecná, kulíšek nejmenší(2007), ledňáček říční, lejsek bělokrký, lejsek malý, linduška lesní, pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnice slavíková, pěnkava obecná, pěvuška modrá, puštík obecný, rákosník zpěvný, rehek domácí, rehek zahradní, skorec vodní, sojka obecná, strakapoud malý, strakapoud velký, strnad obecný, sýc rousný(2009), sýkora babka, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora lužní, sýkora parukářka, sýkora úhelníček, šoupálek dlouhoprstý, špaček obecný, ťuhýk obecný, volavka popelavá, vrabec domácí, vrabec polní, vrána obecná, výr velký, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, žluna šedá

 

Kulíšek nejmenší

Obrazek

 

Obrazek

  

 Přírodní park Moravice patří k četným oblastem se zvýšeným výskytem infikovaných klíšťat.

Každé klíště sice není nakažené virem klíšťové meningoencefalitidy, ale tato nemoc je natolik závažná a nebezpečná, že není radno spoléhat na štěstí. Rizika onemocnění jsou stejná pro všechny, kteří přijdou do styku s infikovanými klíšťaty. Nezahrávejte si proto se svým zdravím.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Přírodní park Moravice